Dharma


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Papradinka vo Vysokých Tatrách

Reklamy

Kam sa podel môj syr?


mouse-cheese_06Tak konečne som sa dostala k tejto knihe aj ja. Počula som o nej už dávnejšie, ale k čítaniu som sa nedopracovala. Až teraz. Je to krátka, ale obsahovo veľmi bohatá knižôčka. Príbeh hovorí o syre, ktorý hľadáme a buď pri ňom zotrváme, alebo ideme ďalej. Syr pre nás môže byť práca, partnerstvo, rodina, alebo čokoľvek iné, čo má pre nás význam, čo je súčasťou nášho života, alebo čo chceme dosiahnuť. 4 bytosti,  2 myši a 2ja človiečikovia, každý s iným prístupom k životu. Myši Cupkalka a Čmuchalka a človiečikovia Mojko a Bojko. Celkom príznačné pomenovania.

Čítať viac z tohto článku

Krása a škaredosť


Včera som pri čítaní jednej z Oshových kníh natrafila na toto podobenstvo, ktoré ma zaujalo. A vlastne vystihuje všetko podstatné. Tento príbeh napísal pôvodne Chalil Džibrán a Osho ho použil vo svojej knihe:

Keď bol stvorený svet, posielal Boh každý deň na Zem nové veci. Jedného dňa poslal na svet Krásu a Škaredosť. Z raja na Zem je cesta veľmi dlhá a tak keď sa dostali na Zem, bolo skoré ráno, slnko práve vychádzalo. Prišli k jazeru a obidve sa rozhodli vykúpať, pretože telo aj oblečenie mali celé od prachu. Čítať viac z tohto článku

Počuješ tú bystrinu?


Opäť som zalovila v Tollem a jeho Novej zemi. Dnes vyberám príbeh o zenovom žiakovi.
Istý zenový majster a jeho žiak kráčali po horskom chodníku. Prišli k prastarému cédru a posadili sa podeň, aby si zajedli trochu ryže a zeleniny. Keď dojedli, žiak, ktorý ešte nenašiel kľúč k tajomstvu zenu, prerušil ticho otázkou: „Majster, ako môžem preniknúť do podstaty zenu?“
Samozrejme, chcel vedieť, ako vstúpiť do zenového stavu vedomia.
Majster mlčal. Prešlo takmer päť minút a žiak dychtivo čakal na odpoveď. Práve sa chystal položiť ďalšiu otázku, keď majster zrazu prehovoril: „Počuješ zvuk tej bystriny?“
Žiak si nijakú bystrinu nevšimol. Priveľmi ho totiž zamestnávali úvahy o význame zenu. Teraz, keď začul zvuk vody, sa však jeho rozrušená myseľ upokojila. Spočiatku nepočul nič. Potom však jeho myslenie ustúpilo zvýšenej bdelosti a on zrazu začul sotva postrehnuteľný hukot vzdialenej bystrinky. Čítať viac z tohto článku

Pomoc bez slov


Dnes vám predstavím jednu kapitolu z knihy Eckharta Tolleho – Nová Zem. Hovorí v nej o tele bolesti a skúsenosti, ktorú zažil.

Človek so silným, aktívnym telom bolesti šíri okolo seba energiu, ktorú ostatní vnímajú ako čosi nepríjemné. Ľudia sa takému človeku vyhýbajú, alebo sa snažia komunikáciu s ním obmedzovať na minimum. Jeho energetické pole ich odpudzuje. Niektorých sa dokonca zmocní agresívna nálada, začnú na dotyčnú osobu útočiť hrubými slovami a niekedy aj fyzicky. Podľa všetkého je v nich niečo, čo rezonuje s jeho telom bolesti. To, na čo tak prudko reagujú, je aj v nich. Je to telo bolesti. Čítať viac z tohto článku